svetlostan ili svetlosan

 

Piše se svetlostan.

Međutim, svetlosna (a ne svetlostna), svetlosno (a ne svetlostno), svetlosni (a ne svetlostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.