s jeseni ili sjeseni


Piše se s jeseni.

Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno: s proleća, na proleće, na leto, na jesen, na zimu, u proleće, u leto, u jesen, u zimu, pred jesen itd.