sanskrit ili sanskrt


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu sanskrt.

Drugi oblik bliži je originalu (samskrtam).