sleva ili s leva

 

Piše se sleva.

To je prilog koji znači s leve strane.

Prilog zdesna, koji znači s desne strane, takođe se piše spojeno.