sleva ili s leva


Piše se sleva.

To je prilog koji znači s leve strane: naišli su sleva.
Prilog zdesna, koji znači s desne strane, takođe se piše sastavljeno.