ski-pantalone ili ski pantalone


Piše se ski-pantalone.

Prefiksoid ski- (skraćeno od skijaški) piše se sa crticom: ski-centar, ski-lift, ski-odelo, ski-oprema, ski-pas, ski-reli itd.