sedi ili sedni


Pravilno je oboje.

Oba oblika predstavljaju imperativ od svršenog glagola sesti. Taj glagol može se menjati i po prvoj vrsti (prezent: sedem, sedeš, sede, sedemo, sedete, sedu) i po trećoj vrsti (prezent: sednem, sedneš, sedne, sednemo, sednete, sednu). Na osnovu starije promene, po prvoj vrsti, imperativ od glagola sesti glasi sedi, sedimo, sedite, a na osnovu promene po trećoj vrsti – sedni, sednimo, sednite. Češći su oblici imperativa bez -n-.