sigurnostan ili sigurnosan

 

Piše se sigurnostan.

Međutim, sigurnosna (a ne sigurnostna), sigurnosno (a ne sigurnostno), sigurnosni (a ne sigurnostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.