Lakonski odgovor

 

Tim frazemom označava se sažeto, dobro smišljeno i duhovito izražavanje. Lakonci su bili stanovnici Lakonije ili Lakedemonije (drugo, poznatije ime te države je Sparta) u staroj Grčkoj, a ušli su u legendu zbog svoje hrabrosti, ali i sposobnosti kratkog i jasnog izražavanja. Lakonija se nalazila na jugu Peloponeza, a ime joj je, po legendi, dao Zevsov sin Lakedemon, koji je grad Spartu nazvao po imenu svoje supruge. Lakonci su bili ratnički narod, a u stalnoj borbi sa neprijateljima jačali su ne samo svoja tela nego i duh. Negovali su i cenili sažeto, precizno i jasno izražavanje, pa su ostali zapamćeni po kratkim, dobro smišljenim i duhovitim odgovorima svojim protivnicima. Tako je nastao izraz lakonski odgovor.

Najpoznatiji, ujedno i najkraći, lakonski odgovor odnosi se na jednu pretnju Filipa Makedonskog. Kada je taj veliki vojskovođa poslao spartanskim vođama preteću poruku: „Ako uđem u Lakoniju, sravniću Lakedemon sa zemljom”, oni su mu odgovorili jednom jedinom rečju: „Ako.” U drugoj prilici, primivši poruku da Persijanci dolaze u tolikom broju da će svojim strelama zamračiti sunce, Lakonci su mirno odgovorili: „Barem ćemo se boriti u hladovini.” I na upozorenje da je neprijatelja mnogo i da će im se teško odupreti, opet su imali spreman odgovor: „Utoliko će naša slava biti veća.”

Najčuvenija lakonska poruka u istoriji sigurno je Cezarov izveštaj Senatu nakon pobede nad pontskim kraljem Farnakom II u bici kod Zele 47. pre n. e., koji se sastojao od samo tri reči: Veni, vidi, vici! (u prevodu: „Dođoh, videh, pobedih!”).

Jezgrovitost i izražajnost nije bila karakteristična samo za lakonske odgovore, nego i za njihov stil izražavanja uopšte, pa se pored lakonski odgovor može reći i lakonska poruka, lakonski stil ili lakonski govor. Pridev lakonski, naime, odnosi se na sve slučajeve kad je reč o sažetom, odsečnom i jasnom izražavanju.