Zvezdani trenutak – zašto se kaže


Izraz zvezdani trenutak nije zabeležen ni u jednom od dva najveća rečnika savremenog srpskog jezika – onom Matice srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti. To ipak ne znači da on ne postoji i da se ne upotrebljava u srpskom jeziku. Primera upotrebe tog izraza ima dosta, a neke od njih zabeležio je J. Matešić u svom Frazeološkom rječniku. Uz odrednicu zvjezdani trenutak on daje sledeće objašnjenje: „posebno povoljni/pogodni časovi, najbolji trenuci koga/čega”, ilustrujući to i ovim dvema rečenicama: 1. „… veliki trenutak u jednoj umjetnosti koji je nađen i koji će kao svi zvjezdani trenuci naći svoj zalaz.” 2. „… tutnut u oguglalu retoričku frazu o našem rodoljublju koje je poglavito tu dosezalo zvjezdane trenutke od ilirskog preporoda do ustanka četrdeset i prve…”.

Oba ta primera novijeg su datuma (1968), kao i treći, nenavedeni (koji je iz 1971). To nije ni čudno, jer je izraz zvezdani trenutak nastao u bliskoj prošlosti, takoreći u naše vreme. Kod nas se mogao pojaviti tek iza 1952. godine. Tada je objavljen prevod zbirke istorijskih novela Zvezdani časovi čovečanstva (nemački: Sternstunden der Menschheit, 1927) austrijskog pripovedača Štefana Cvajga (1881–1942). U tom delu je, kako tvrde N. S. Ašukin i M. G. Ašukina, u knjizi Krilate reči (ruski: КрЫлатЫе слова, 1960), prvi put upotrebljen taj izraz.

U predgovoru svoje knjige sam Cvajg objašnjava izraz zvezdani čas (ili zvezdani trenutak), koji se nalazi u njenom naslovu. On kaže: „Svaki epohalni korak iziskuje pripreme, svaki realni događaj sazreva postupno… od miliona uzalud proteklih trenutaka samo je jedan stvarno istorijski – zvezdani čas čovečanstva… ako otkuca zvezdani čas, on unapred određuje buduće godine i stoleća.” Taj jedinstveni tren „predodređuje sudbinu stotina pokolenja, usmerava život pojedinih ljudi, čitavih naroda, čak čitavog čovečanstva.”

Uz ta objašnjenja Cvajg direktno odgovara i na pitanje zašto prelomne istorijske trenutke naziva zvezdanim časovima. „Zato” – kaže on – „što oni, poput večnih zvezda, neprestano sijaju u noći zaborava i tavorenja.”

Posle svega ovoga jasno je kako je nastao izraz zvezdani trenutak (ili zvezdani čas) i zašto se upotrebljava u značenju: „prelomni, odlučujući trenutak”, „trenutak od epohalnog značaja” i sl.


Literatura:
• Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2010