Krokodilske suze – zašto se kaže


To je frazem koji znači „lažno sažaljenje”, „lažno saosećanje”, „krajnje licemerje”. Za čoveka koji se pretvara da je ojađen i ožalošćen zbog nečije nesreće, a u stvari se potajno tome raduje, koji javno oplakuje žrtvu vlastitog nasilja ili spletke, kaže se da lije (ili roni) krokodilske suze. Postoje mnogobrojne životne situacije na koje se odnosi taj izraz, jer ljudi često, umesto stvarnog sažaljenja i pomoći onima koji su u nevolji, bezdušno i pretvorno liju krokodilske suze. Potrebno je kazati nekoliko reči o tome kako je nastao taj neobični izraz.

Krokodil je strašna zver, krvoločna i bezdušna, pa je čudno da može uopšte da plače, a kamoli da nekoga žali, makar i uz pretvaranje. Zato je, na prvi pogled, teško shvatiti kako su, onda, lažne suze povezane upravo sa krokodilom. Međutim, razloga za to ima. Krokodil zaista ponekad plače, ali ne od tuge i žalosti, već zato što su mu suzne i pljuvačne žlezde u tesnoj vezi, pa kad proždire plen, refleksno suzi, pušta krupne suze. Narodi koji žive u krajevima gde ima krokodila zapazili su tu pojavu, pa su počeli verovati da krokodili oplakuju svoje žrtve. Otuda, onda, i izraz krokodilske suze, sa značenjem: „lažne suze”, „lažno sažaljenje”.

Pored krokodilskih suza postoji i izraz krokodilski smeh, sa značenjem: „lažan, neiskren smeh”. U Rečniku Matice srpske zabeležen je ovaj primer: „Čim ostadosmo sami, ona prsnu u svoj krokodilski smeh…” Lako je objasniti kako je nastao taj izraz. Pošto su krokodilske suze – „lažne suze”, pridev krokodilski dobio je značenje – „lažan”, pa je tako, onda, i lažni smeh postao – krokodilski smeh.


Literatura:
• Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2010