Zvezda vodilja – zašto se kaže


Taj izraz je biblijskog porekla. Potiče iz Novog zaveta, knjige koja opisuje život i delovanje osnivača hrišćanske religije – Isusa Hrista Nazarećanina. Rođenje Hristovo, od kojeg se datuma računaju godine po današnjem evropskom i međunarodnom kalendaru, navešteno je kao dolazak novog mesije – spasitelja ljudskog roda. (Pre njega bio je to Mojsije.) Vest o tome pronela se Judejom, pa je među vlastodršcima zavladao veliki strah. Evo kako se u Jevanđelju po Mateju opisuje taj događaj:

„A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskome, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci od istoka u Jerusalim, i kažu:
Gdje je car judejski što se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo.
Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.
I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: gdje će se roditi Hristos?
A oni mu rekoše: u Vitlejemu judejskome; jer je tako prorok napisao:
I ti Vitlejeme, zemljo Judina! ni po čem nijesi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići Čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.
Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad se pojavila zvijezda.
I poslavši ih u Vitlejem, reče: idite i raspitajte dobro za dijete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.
I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvijezda koju su vidjeli na istoku, iđaše pred njima, dok ne dođe i stade odozgo gdje bješe dijete.
A kad vidješe zvijezdu gdje je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.
I ušavši u kuću, vidješe dijete s Marijom materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.”

„Mudraci od istoka” slave se danas u katoličkoj crkvi svakoga 6. januara kao Sveta tri kralja (Gašpar, Melhior i Baltazar), jer su, idući za zvezdom, prvi došli da se poklone „kralju nebesnome”. Po tome je i zvezda za kojom su išli i koja ih je dovela do mesta Hristovog rođenja nazvana zvezda vodilja. Taj se izraz danas upotrebljava u značenju: „ono što nekoga vodi u životu; putokaz”.

Slično značenje ima i izraz ideja vodilja ili misao vodilja.


Literatura:
• Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2010