pakostan ili pakosan

 

Piše se pakostan.

Međutim, pakosna (a ne pakostna), pakosno (a ne pakostno), pakosni (a ne pakostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.