preplata ili pretplata

 

Piše se i jedno i drugo.

Preplata je svota koja je plaćena više nego što treba.

Pretplata je unapred plaćen novac.