porasla ili porastla


Piše se porasla.

Radni pridev od glagola porasti glasi porastao, porasla, poraslo, porasli, porasle, porasla. Suglasnička grupa stl uprošćava se u sl u jednini ženskog i srednjeg roda i u množini sva tri roda.
Kada se t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), ta grupa se uprošćava (ispadanjem t) radi lakšeg izgovora.