preda mnom ili predamnom


Piše se preda mnom.

Predlog pred(a) u složenim izrazima uvek se piše odvojeno od reči koja mu sledi: pred kućom, preda me, pred njima, preda se, pred tablom, preda te itd.