pretposlednji ili predposlednji

 

Piše se pretposlednji.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni parnjak t).