prekrij ili prekri


Piše se prekrij.

Imperativ od glagola prekriti (prvo lice jednine prezenta: prekrijem) glasi prekrij, prekrijmo, prekrijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.