pijaca ili pijac


Piše se pijaca.

Ta imenica preuzeta je iz italijanskog jezika, u kojem ona glasi piazza.