posetilac ili posetioc

 

Piše se posetilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Posetilac je imenica nastala od glagola posetiti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – posetilac,

– gen. – posetioca,

– dat. – posetiocu,

– aku. – posetioca,

– vok. – posetioče,

– ins. – posetiocem,

– lok. – posetiocu.

U množini:

– nom. – posetioci,

– gen. – posetilaca,

– dat. – posetiocima,

– aku. – posetioce,

– vok. – posetioci,

– ins. – posetiocima,

– lok. – posetiocima.