posetilac ili posetioc

 

Piše se posetilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (poznavalac, prevodilac, primalac itd.). Posetilac je imenica nastala od glagola posetiti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – posetilac; posetioci

• gen. – posetioca; posetilaca

• dat. – posetiocu; posetiocima

• aku. – posetioca; posetioce

• vok. – posetioče; posetioci

• ins. – posetiocem; posetiocima

• lok. – posetiocu; posetiocima