posetilac ili posetioc

 

Piše se posetilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (poznavalac, prevodilac, primalac itd.). Posetilac je imenica nastala od glagola posetiti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – posetilac; posetioci
• gen. – posetioca; posetilaca
• dat. – posetiocu; posetiocima
• ak. – posetioca; posetioce
• vok. – posetioče; posetioci
• instr. – posetiocem; posetiocima
• lok. – posetiocu; posetiocima