ponaosob ili po na osob


Piše se ponaosob.

To je prilog koji znači posebno, zasebno, odvojeno: obratiće se svakom ponaosob.