potpitanje ili podpitanje


Piše se potpitanje.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog p prelazi u svoj bezvučni parnjak t).