puzeći ili puzajući

 

Piše se puzeći.

Glagolski prilog sadašnji od glagola puziti glasi puzeći. Gradi se od 3. lica množine prezenta puze i nastavka -ći.