puzeći ili puzajući


Piše se puzeći.

Glagolski prilog sadašnji od glagola puziti glasi puzeći. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (puze) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.