pišući ili pisajući


Piše se pišući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola pisati glasi pišući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (pišu) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.