pišući ili pisajući

 

Piše se pišući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola pisati glasi pišući. Gradi se od 3. lica množine prezenta pišu i nastavka -ći.