petorica mladića ili petoro mladića


Piše se petorica mladića.

Brojne imenice na -ica upotrebljavaju se samo za muškarce, a zbirni brojevi se upotrebljavaju za skup muškaraca i žena: šestorica muškaraca; sedmoro mladića i devojaka.