primedba ili primetba


Piše se primedba.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno t ispred zvučnog b prelazi u svoj zvučni parnjak d).