pijedestal ili pijadestal

 

Piše se pijedestal.

Ta imenica, kojom se označava podnožje spomenika, skulpture, stuba, potiče od francuskog piédestal (od italijanskog piedistallo).