podšišati ili potšišati

 

Piše se podšišati.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š (ili bezvučnog s), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.