podšišati ili potšišati


Piše se podšišati.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog š (ili s), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.