poznavalac ili poznavaoc

 

Piše se poznavalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Poznavalac je imenica nastala od glagola poznavati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – poznavalac,

– gen. – poznavaoca,

– dat. – poznavaocu,

– aku. – poznavaoca,

– vok. – poznavaoče,

– ins. – poznavaocem,

– lok. – poznavaocu.

U množini:

– nom. – poznavaoci,

– gen. – poznavalaca,

– dat. – poznavaocima,

– aku. – poznavaoce,

– vok. – poznavaoci,

– ins. – poznavaocima,

– lok. – poznavaocima.