poznavalac ili poznavaoc

 

Piše se poznavalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (prevodilac, primalac, ronilac itd.). Poznavalac je imenica nastala od glagola poznavati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – poznavalac; poznavaoci
• gen. – poznavaoca; poznavalaca
• dat. – poznavaocu; poznavaocima
• ak. – poznavaoca; poznavaoce
• vok. – poznavaoče; poznavaoci
• instr. – poznavaocem; poznavaocima
• lok. – poznavaocu; poznavaocima