poznavalac ili poznavaoc

 

Piše se poznavalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (prevodilac, primalac, ronilac itd.). Poznavalac je imenica nastala od glagola poznavati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – poznavalac; poznavaoci

• gen. – poznavaoca; poznavalaca

• dat. – poznavaocu; poznavaocima

• aku. – poznavaoca; poznavaoce

• vok. – poznavaoče; poznavaoci

• ins. – poznavaocem; poznavaocima

• lok. – poznavaocu; poznavaocima