poznavalac ili poznavaoc


Piše se poznavalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (prevodilac, primalac, ronilac itd.). Poznavalac je imenica nastala od glagola poznavati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – poznavalac; poznavaoci
• gen. – poznavaoca; poznavalaca
• dat.-lok. – poznavaocu; poznavaocima
• ak. – poznavaoca; poznavaoce
• vok. – poznavaoče; poznavaoci
• instr. – poznavaocem; poznavaocima