perfekat ili perfekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – perfek(a)t,

– gen. – perfekta,

– dat. – perfektu,

– aku. – perfek(a)t,

– vok. – perfekte,

– ins. – perfektom,

– lok. – perfektu.

U množini:

– nom. – perfekti,

– gen. – perfekata,

– dat. – perfektima,

– aku. – perfekte,

– vok. – perfekti,

– ins. – perfektima,

– lok. – perfektima.