perfekat ili perfekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – perfek(a)t; perfekti

• gen. – perfekta; perfekata

• dat. – perfektu; perfektima

• aku. – perfek(a)t; perfekte

• vok. – perfekte; perfekti

• ins. – perfektom; perfektima

• lok. – perfektu; perfektima