perfekat ili perfekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – perfek(a)t; perfekti
• gen. – perfekta; perfekata
• dat. – perfektu; perfektima
• ak. – perfek(a)t; perfekte
• vok. – perfekte; perfekti
• instr. – perfektom; perfektima
• lok. – perfektu; perfektima