proizilaziti ili proizlaziti


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati glagol proizlaziti.

Ni prvi oblik (proizilaziti) nije pogrešan: isto umetnuto i nalazi se i u glagolima nailaziti, obilaziti, podilaziti, prevazilaziti, silaziti itd. (dopušteno je i izilaziti, pored običnijeg izlaziti).