plačući ili plakajući

 

Piše se plačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola plakati glasi plačući. Gradi se od 3. lica množine prezenta plaču i nastavka -ći.