poslô ili posl’o


Piše se poslô.

Oblici iz familijarnog govora poslo, došo, išo, ko, našo, otišo, stigo i sl. (= poslao, došao, išao, kao, našao, otišao, stigao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): poslô, došô, išô, kô itd.