primalac ili primaoc


Piše se primalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (ronilac, rukovodilac, slušalac itd.). Primalac je imenica nastala od glagola primati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – primalac; primaoci
• gen. – primaoca; primalaca
• dat.-lok. – primaocu; primaocima
• ak. – primaoca; primaoce
• vok. – primaoče; primaoci
• instr. – primaocem; primaocima