primalac ili primaoc

 

Piše se primalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Primalac je imenica nastala od glagola primati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – primalac,

– gen. – primaoca,

– dat. – primaocu,

– aku. – primaoca,

– vok. – primaoče,

– ins. – primaocem,

– lok. – primaocu.

U množini:

– nom. – primaoci,

– gen. – primalaca,

– dat. – primaocima,

– aku. – primaoce,

– vok. – primaoci,

– ins. – primaocima,

– lok. – primaocima.