primalac ili primaoc

 

Piše se primalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (ronilac, rukovodilac, slušalac itd.). Primalac je imenica nastala od glagola primati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – primalac; primaoci

• gen. – primaoca; primalaca

• dat. – primaocu; primaocima

• aku. – primaoca; primaoce

• vok. – primaoče; primaoci

• ins. – primaocem; primaocima

• lok. – primaocu; primaocima