pumpa ili punpa

 

Piše se pumpa.

Ta imenica preuzeta je iz nemačkog jezika, u kojem ona glasi Pumpe.