prasad ili prasići


Pravilno je oboje.

Imenica prase nema množinu nego se umesto nje ravnopravno upotrebljavaju zbirna imenica prasad i imenica prasići.