peteljci ili peteljki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice peteljka glase peteljci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi peteljki (pored peteljaka).