peteljci ili peteljki


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Dativ i lokativ jednine od imenice peteljka glase peteljci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi peteljki (pored peteljaka).