pijanci ili pijanki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice pijanka glase pijanci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi pijanki.