poznajući ili poznavajući

 

Piše se poznajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola poznavati glasi poznajući. Gradi se od 3. lica množine prezenta poznaju i nastavka -ći.