poznajući ili poznavajući

 

Piše se poznajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola poznavati glasi poznajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (poznaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.