pedeset ili petdeset


Piše se pedeset.

Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i deset, vrše se dve glasovne promene. Prvo se jednačenjem suglasnika po zvučnosti od petdeset dobija peddeset (bezvučno t ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak d). Zatim dolazi do gubljenja suglasnika d (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime se dobija pedeset.