pejorativan ili pežorativan

 

Piše se pejorativan.

Taj pridev potiče iz novolatinskog jezika, u kojem on glasi peiorativus, što je particip od glagola peiorare (pogoršati), kojem je u osnovi pridev peior (gori). Izraz pežorativan je francuski oblik, nastao prema pridevu péjoratif, koji je takođe nastao od spomenutih novolatinskih oblika. Budući da se pri pozajmljivanju stranih reči prednost daje preuzimanju iz klasičnih jezika, pravilan je oblik pejorativan.

I druge reči koje pripadaju toj porodici tvorene su prema novolatinskoj osnovi: pejoracija, pejorativ, pejorativnost.