pulover ili poluver

 

Piše se pulover.

Od engleskog pullover, prema pull (povući, vući) i over (preko).