pet-šest ili pet šest


Piše se pet-šest.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: tri-četiri, osmoro-devetoro, dvojica-trojica, sedam-osam stotina, sat-dva, dan-dva, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.