pečurci ili pečurki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice pečurka glase pečurci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi pečurki (pored pečuraka).