prevodilac ili prevodioc

 

Piše se prevodilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Prevodilac je imenica nastala od glagola prevoditi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – prevodilac,

– gen. – prevodioca,

– dat. – prevodiocu,

– aku. – prevodioca,

– vok. – prevodioče,

– ins. – prevodiocem,

– lok. – prevodiocu.

U množini:

– nom. – prevodioci,

– gen. – prevodilaca,

– dat. – prevodiocima,

– aku. – prevodioce,

– vok. – prevodioci,

– ins. – prevodiocima,

– lok. – prevodiocima.