prevodilac ili prevodioc

 

Piše se prevodilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (primalac, ronilac, rukovodilac itd.). Prevodilac je imenica nastala od glagola prevoditi.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – prevodilac; prevodioci

• gen. – prevodioca; prevodilaca

• dat. – prevodiocu; prevodiocima

• aku. – prevodioca; prevodioce

• vok. – prevodioče; prevodioci

• ins. – prevodiocem; prevodiocima

• lok. – prevodiocu; prevodiocima