prevodilac ili prevodioc


Piše se prevodilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (primalac, ronilac, rukovodilac itd.). Prevodilac je imenica nastala od glagola prevoditi.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – prevodilac; prevodioci
• gen. – prevodioca; prevodilaca
• dat.-lok. – prevodiocu; prevodiocima
• ak. – prevodioca; prevodioce
• vok. – prevodioče; prevodioci
• instr. – prevodiocem; prevodiocima