pomozbog ili pomoz bog


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Sastavljeno se piše u izrazu ni rod ni pomozbog.
Narodni pozdrav pri susretu pomoz bog (ili pomozi bog, pomaže bog) piše se odvojeno.