pomozbog ili pomoz bog

 

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno se piše u izrazu ni rod ni pomozbog.

Narodni pozdrav pri susretu pomoz bog (ili pomozi bog, pomaže bog) piše se odvojeno.