pomogni ili pomozi


Pravilno je oboje.

Glagol pomoći ima u imperativu oblike pomogni, pomognimo, pomognite ili pomozi, pomozimo, pomozite (sa sibilarizacijom). Češći su oblici bez -n-.