porudžbina ili poručbina


Piše se porudžbina.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno č ispred zvučnog b prelazi u svoj zvučni parnjak ).