pisani zadatak ili pismeni zadatak


Pravilno je oboje.

U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: „Pismen (pored značenja koje ima u spojevima kao pismen čovek) znači u prvom redu ’iskazan slovima, napisan’. Potpuno bezrazložno su u nekim školama tradicionalni izrazi pismeni zadatak, pismena vežba itd. zamenjeni s ’pisani zadatak’, ’pisana vežba’.”