pet kilometara ili pet kilometra


Piše se pet kilometara.

Uz broj pet i brojeve veće od njega, izuzimajući one složene brojeve sa 1, 2, 3 ili 4 na kraju, upotrebljava se imenica u genitivu množine: devet kilometara, dvadeset sedam kilometara, petsto osamdeset kilometara, sto hiljada kilometara itd.