podaci ili podatci

 

Piše se podaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – podatak,

– gen. – podatka,

– dat. – podatku,

– aku. – podatak,

– vok. – podatak,

– ins. – podatkom,

– lok. – podatku.

U množini:

– nom. – podaci,

– gen. – podataka,

– dat. – podacima,

– aku. – podatke,

– vok. – podaci,

– ins. – podacima,

– lok. – podacima.