podaci ili podatci

 

Piše se podaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – podatak; podaci

• gen. – podatka; podataka

• dat. – podatku; podacima

• aku. – podatak; podatke

• vok. – podatak; podaci

• ins. – podatkom; podacima

• lok. – podatku; podacima