podaci ili podatci


Piše se podaci.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – podatak; podaci
• gen. – podatka; podataka
• dat.-lok. – podatku; podacima
• ak. – podatak; podatke
• instr. – podatkom; podacima