podaci ili podatci


Piše se podaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – podatak; podaci
• gen. – podatka; podataka
• dat.-lok. – podatku; podacima
• ak. – podatak; podatke
• instr. – podatkom; podacima